Over (Yumurtalık) Kistleri

Çocuklarda adneksial kitleler; over, falop tüp, ya da uterus yerleşimlidir. Adneksial kitleler, çocukluk çağında görülen kitlelerin %1-2’sini oluşturur. Bunların %60-70’ini over kaynaklı olanlarıdır ve çoğu iyi huyludur. Çocuklardaki over tumörleri basit kistten metastatik hastalığa kadar geniş bir dağılıma sahiptir. Bundan dolayı over kitleleri karakter olarak oldukça değişkendir.

Kistlerin çoğu sağ taraftadır. Görüntüleme tekniklerinin yaygın kullanılmasıyla over kistleri geçmişe göre daha fazla oranda tespit edilebilmektedir. Over kistleri sıklıkla şikayete yol açmadıklarından genellikle rutin muayenede ya da ultrasonografi (USG) ile tesadüfen tanı alırlar. Over kistlerinin çoğu komplikasyon (torsiyon, hemoraji, ya da rüptür gibi) geliştiğinde semptomatik (şikayete yol açan) hale gelirler. Karın ağrısı en sık başvuru nedenidir. Çocuklarda overin kistik hastalıkları en sık ergenlik yaşlarında görülse de her yaşta (yenidoğan döneminde bile) görülebilir.

Çocuklarda görülen başlıca over kistler şunlardır:

  • Folikül kistleri: Daha çok puberte (ergenlik) sonrası görülseler de yenidoğan ve 2 yaşından küçük çocuklarda karşılaşılan over kistlerinin %84’ü folikül kistleridir. Genellikle asemptomatiktirler ve spontan rezolüsyona uğrayabilirler. Büyük çaplı olanlarda (>5 cm) torsiyon, kanama ve rüptürasyon olabileceği için ve 2-3 ay takipte gerileme olmayan hastalarda operasyon planlanabilir.
  • Basit kistler: Folikül kistlerinden histolojik olarak ayrılabilir, tedavi seçenekleri folikül kistleri ile aynıdır.
  • Korpus luteum kistleri: Başlıca semptomlar; adet görememe, düzensiz adet, ara kanamaları, rüptür ve torsiyondur. Kendiliğinden kaybolma özellikleri vardır, bu nedenle birkaç adet dönemi takip edilmeleri uygundur. Cerrahi tedavinin laparoskopik yapılması uygundur.
  • Paraovaryan kistleri: Overle ilgileri yoktur, yalnızca komşuluk nedeniyle ilişkileri vardır. Genelde puberte sonrası görülürler, yenidoğanlarda çok çok nadirdirler. Tedavisi cerrahidir, over ve fallop tüplere zarar vermeden çıkartılmalıdır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

inmemis-testis
İnmemiş Testis

İnmemiş testis, testislerin olması gereken yerde bulunmadığı durumlar oluşan doğumsal…

Devamını Oku
non-palpabl-testis-ele-gelmeyen-testisler
Non-Palpabl Testis (Ele Gelmeyen Testisler)

Bir çocukta inmemiş testis düşünülüyorsa; testis %80 olarak palpe edilebilmektedir, k…

Devamını Oku
testis-torsiyonu
Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu, spermatik kord denilen testisin damar ve sinirlerini içinde taşıyan…

Devamını Oku
Fiyat Al